Samtykke ved brug af billeder

Samtykke ved brug, når du bruger billeder på sociale medier i forbindelse med dit arbejde.

Det skal du tænke på: 

Når du bruger sociale medier som fx facebook, Instagram, Flickr eller Youtube i forbindelse med dit arbejde, skal du være opmærksom på, at der gælder andre regler end når du bruger disse medier privat.  

Når du repræsenterer Hvidovre Kommune eller løser en (kommunikations)opgave i forbindelse med dit arbejde i kommunen, skal du holde dig til, hvad offentlige myndigheder må og ikke må gøre på internettet og sociale medier. Dette gælder også, selvom opgaven er af intern karakter i kommunen. 


Samtykke

 • Hvis du lægger et billede op af en person i en arbejds-situation (også kolleger), kræver det skriftligt samtykke fra vedkommende. 

 • Man kan ikke lave et generelt samtykke for medarbejdere på en arbejdsplads om, at billeder taget på arbejdspladsen må lægges op på fx Instagram eller Facebook. Man skal bede om samtykke i hver enkelt situation.

 • Billeder, som lægges op på internettet og sociale medier (uanset om det er i en lukket gruppe eller ej), må ikke indeholde personfølsomme oplysninger (om race, etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fag- og foreningsmæssige tilhørsforhold, helbred og seksuelle forhold, strafbare forhold, væsentlige sociale problemer eller andre private forhold) uden at der er givet skriftligt samtykke. 
 • Hvis billedet indeholder personfølsomme oplysninger – er der fx en etnisk kvinde med tørklæde på billedet, et par der kysser, en person med et politisk slogan på trøjen – skal man have skriftligt samtykke fra denne person på billedet. 

 • Ved portrætbilleder – altså billeder, som tydeligt skildrer en eller flere personer og deres ansigter – skal der altid indhentes skriftligt samtykke, inden billedet lægges på internettet eller sociale medier.
 

 • Situationsbilleder  - altså ”harmløse” billeder som viser en aktivitet eller en situation i overordnede træk – og dem der er med på billedet ikke vil føle sig udstillet, udnyttet eller krænket – kan man i de fleste tilfælde godt lægge på internettet og sociale medier. 
 • Men hvis man ved, at der er personer på billedet, som ikke ønsker billedet offentliggjort, skal man ikke lægge det op. Og hvis der optræder personer på billedet, som er genkendelige og kan kobles til personfølsomme oplysninger (se punkt 3), så skal der hentes særligt skriftligt samtykke fra disse personer, inden billedet lægges op.

 • Hvis du vil passe godt på dine kolleger, skal du undlade at tagge dem i billeder, som du kunne forestille dig, at de vil være ærgerlige over, at blive forbundet til.

 • Billeder med børn og unge: Hvis et barn eller en ung kan genkendes på et foto (også selvom der er tale om et situationsbillede) skal der indhentes skriftligt samtykke fra forældrene til, at det konkrete billede må publiceres på den konkrete platform (Instagram, Facebook, Youtube osv.)

 • Ved generel fototilladelse, som forældrene underskriver til daginstitutioner og skoler, skal fototilladelsen gradueres, så forældrene kan vælge at sige ja til hele pakken eller kun dele af den. Og der skal spørges så specifikt som muligt.  
 • Fx: ”Sæt kryds, hvis dit barn må medvirke på situationsbilleder, som vi bruger på Institution XX’s hjemmeside
  Institution XX’s facebook-side/gruppe 
  Instagram – med hashtag #institutionX (institutionens hashtag) 
  Institution XX’s …(andre sociale medier) 
  Hvidovre Kommunes hjemmeside hvidovre.dk 
  Hvidovre Kommunes facebook-side 
  Instagram – med hashtag #fortællefabrikken 
  Instagram – med hashtag #mit2650 (Hvidovre Kommunes hashtag)

 • Og husk, at også billeder af børn og unge kan indeholde personfølsomme oplysninger (om fx religion, seksualitet, helbred – se punkt 3), og hvis der optræder markører for personfølsomme oplysninger i billedet, skal forældrene bedes om særligt skriftligt samtykke, inden billedet lægges op. 

10 

 • Billeder af andre borgere, fx ældre, skal i princippet behandles på samme måde som billeder af børn.Her er det dog den ældre selv, der skal give informeret samtykke. Er det usikkert, om borgeren – fx pga. demens, sygdom eller påvirkning af medicin, alkohol eller stoffer – forstår, hvad billedet skal bruges til, skal man ikke bruge billedet.

11 

 • Ved billeder af kunstværker eller billeder af andre fotografier gælder ophavsretten. Hvis man tager et billede af et kunstværk eller et andet foto, skal man have tilladelse fra den, der har ophavsretten til værket eller fotografiet, til at bruge det. 
 • Hvis der er tale om et fotografi af nogle mennesker, som er på kunstudstilling, og formålet med billedet er netop at skildre denne situation, skal der ikke hentes tilladelse fra den, der har ophavsretten. Men er meningen, at man vil vise selve kunstværket, skal der hentes tilladelse. 

12

 • Hvis du deler andres billeder – eller videreformidler dem på fx facebook eller instagram, skal du være sikker på, at de overholder ophavsretsloven. Dvs. at billederne gerne må videreformidles.

13

 • Du må ikke bruge billeder, som tydeligt reklamerer for et bestemt firma eller produkt.