Hjemmesidens målgrupper

Daginstitutionernes hjemmesider skal primært bruges til at profilere den enkelte institution for kommende forældre.
Kommunikation til forældre i institutionen foregår via forældreintra (Tabulex)

Institutionens målgrupper

Målgruppen for hjemmesiden

Formålet med daginstitutionernes hjemmesider er, at profilere og brande den enkelte institution overfor kommende familier og -medarbejdere.

Formålet er også at brande Hvidovre Kommune som Børnenes og Familiernes by.

Hjemmesiderne skal hovedsagligt indeholde fakta om institutionen og hvad den enkelte institution er optaget af.

Den primære målgruppe for daginstitutionernes hjemmesider er forældre til kommende børn i institutionen samt kommende medarbejdere og studerende.

Forældre med børn i institutionen kan selvfølgelig også bruge hjemmesiden, men den daglige kommunikation om livet i institutionen skal ske i Tabulex. Når den daglige kommunikation foregår i Tabulex, vil hjemmesiden derfor ikke kræve meget vedligehold. 

Målgruppen for Tabulex

I Tabulex kan institutionen kommunikere sikkert med forældre der har børn i institutionen.

Her foregår den daglige kommunikation om livet i institutionen. Vi giver generel information om fx arrangementer, ture, mad mv. Kommunikerer individuelt forældre om deres børn. Lægger billeder op som dokumentation af børnenes hverdag og meget mere.  

Målgruppen for Instagram

Målgruppen for Instagram er alle. Dvs. at den bruges både til at dokumentere hverdagen for institutionens forældre og ansatte og til at profilere sig over for kommende forældre, nye medarbejdere og studerende mv.

Indholdet på Instagram kan både være billeder og video, som viser hverdagen i daginstitutionen, men også aktiviteter som både børn og personale deltager i.

Hvis billeder og video kun er tiltænkt forældre med børn i institutionen, skal det lægges i Tabulex.