Brug af billeder

Vi bruger billeder og videoer på instagram til at fortælle om børnenes hverdag i institutionen. Følg Børnehuset Evigglad på instagram @bornehusetevigglad

Stikord til denne side:

  • Tag stilling til, om I bruger sociale medier og beskriv hvordan I bruger det.
  • Lav et link til jeres profil
  • Skriv også, hvis I ikke bruger det aktivt og evt. hvorfor I har fravalgt det.
  • Beskriv hvordan I indhenter samtykke i forhold til brug af billeder af børnene.
  • Beskriv også, hvis I har retningslinier i institutionen for, hvordan forældre og ansatte må bruge billeder.