Forældresamarbejde

Vi samarbejder med forældrene om børnenes trivsel og dagligdagen i Børnehuset Evigglad

Formålet med denne side er, at beskrive på hvilke måde I samarbejder med forældrene.


Stikord til denne side:

  • Beskriv gerne hvordan kommunikationen med forældrene foregår i dagligdagen og at den skriftlige kommunikation om livet i institutionen sker via jeres forældreintra Tabulex.
  • Fortæl om hvor ofte holder I forældremøder samt individuelle forældresamtaler.