Vores værdier

Skriv et sammendrag her

Stikord

Det er tanken, at det ikke skal være en gengivelse af indholdet i den pædagogiske læreplan men en kortere tekst om hvad der er vigtigt at fortælle om de værdier I har I netop jeres institution.

  • Beskriv de værdier, som særligt kommer til udtryk i institutionen ("De bløde værdier")
  • Her skal man kunne mærke, hvem I er i institutionen
  • Skriv max 15 – 20 linjer pga. læsevenligheden. 
  • Ring til os, hvis I har brug for at sparre med os om dette afsnit

Hvis jeres institution er idrætscertificeret eller lign., så beskriv dette på siden "Præsentation".